ประกาศ / คำสั่ง

📢ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตตู้บริการนักท่องเที่ยว ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66 - พ.ค.67)
[19 ก.ย. 66]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ทำการ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66 - พ.ค.67) [19 ก.ย. 66]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างทำความสะอาดที่ทำการ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66 - พ.ค.67) [19 ก.ย. 66]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง รถเอทีวี เพื่อใช้ในราชการ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2  [19 ก.ย. 66]

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างโครงการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดแบบบูรณาการ เพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว [15 ก.ย. 66]

ตุลาคม 2566

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2566

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง