ยุทธวิธีและการการจำลองสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวผ่านการใช้เทคโนโลยี

     5 ก.ค.66 เวลา 9.00-11.00 น. พ.ต.ท.มกรา ศรีสกุลพิสุทธิ์ สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 (เชียงใหม่) ร่วมแสดงยุทธวิธีและการการจำลองสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผ่านการใช้เทคโนโลยีของศูนย์ควบคุมสั่งการและ Body Camera ประจำตัวสายตรวจ  โดยถ่ายทอดไปยังศูนย์สั่งการ บช.ทท. เพื่อต้อนรับและรับรองคณะศึกษา
ดูงานจากสหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน 23 ท่าน นำโดย Dr.Parusuraman Subramanian ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานป้องกัน
ปราบปรามและความปลอดภัยชุมชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย  ที่เดินทางมาดูงานที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ